Proč dřevo?

 • Na jeden průměrný rodinný dům postavený ze dřeva  se spotřebuje 65 m3 dřeva. V lesích ČR přiroste za 1 vteřinu 0,6 m3. Každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na stavbu jednoho rodinného domu. Stavbu na 1000 rodinných domů naroste v lesích za 30 hodin!
 • V současné době máme na našem území dokonce nejvyšší podíl lesů od doby panování Marie Terezie, která zavedla Tereziánské patenty, týkající se lesního hospodářství.
 • Stromy nikdy neumírají na stáří, pokaždé je to vinou škůdců, nemocí nebo lidskou rukou.
 • Nejstarším stromem na světě je švédský smrk Old Tjikko. Vědci odhadují (na základě radiokarbonové metody), že na svém místě stojí už přes 9 500 let.
 • Stromy ve městě žijí v průměru o 13 let kratčeji než ty, které rostou volně v přírodě.
 • Dobře udržované stromy dokážou podle některých zjištění zvýšit hodnotu pozemku až o 27 % (pesimisté odhadují 14 %).
 • Stromy získávají 90 % živin ze vzduchu, jen 10 % z půdy.
 • Dřevo má úžasnou trvanlivost. Dokazují to staré roubenky, které třeba u nás pochází až z 15. století a ve světě najdeme dřevěné konstrukce i v Egyptských pyramidách.
 • Dřevo je organická hmota složená převážně z uhlíku (50 %), kyslíku (42 %) a vodíku (5 %).
 • Masivní dřevo upravuje mikroklima domu, pomáhá udržovat příznivou vlhkost, filtruje pachy, pozitivně ovlivňuje elektromagnetické a geofyzikální jevy a má další dosud ne zcela prozkoumané vlastnosti.
 • Použijeme-li místo masivního nábytku lepené materiály a dřevotřísky, můžeme vážně ohrozit zdraví nás i našich dětí. Tak tedy objevme již dávno objevené, ale vědeckými výzkumy záměrně  nepotvrzené.