Proč dřevo?


Na jeden průměrný rodinný dům postavený ze dřeva  se spotřebuje 65 m3 dřeva. V lesích ČR přiroste za 1 vteřinu 0,6 m3. Každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na stavbu jednoho rodinného domu. Stavbu na 1000 rodinných domů naroste v lesích za 30 hodin!

V současné době máme na našem území dokonce nejvyšší podíl lesů od doby panování Marie Terezie, která zavedla Tereziánské patenty, týkající se lesního hospodářství.

Stromy nikdy neumírají na stáří, pokaždé je to vinou škůdců, nemocí nebo lidskou rukou.

Nejstarším stromem na světě je švédský smrk Old Tjikko. Vědci odhadují (na základě radiokarbonové metody), že na svém místě stojí už přes 9 500 let.

Stromy ve městě žijí v průměru o 13 let kratčeji než ty, které rostou volně v přírodě.

Dobře udržované stromy dokážou podle některých zjištění zvýšit hodnotu pozemku až o 27 % (pesimisté odhadují 14 %).

Stromy získávají 90 % živin ze vzduchu, jen 10 % z půdy.

Dřevo má úžasnou trvanlivost. Dokazují to staré roubenky, které třeba u nás pochází až z 15. století a ve světě najdeme dřevěné konstrukce i v Egyptských pyramidách.

Dřevo je organická hmota složená převážně z uhlíku (50 %), kyslíku (42 %) a vodíku (5 %).

Masivní dřevo upravuje mikroklima domu, pomáhá udržovat příznivou vlhkost, filtruje pachy, pozitivně ovlivňuje elektromagnetické a geofyzikální jevy a má další dosud ne zcela prozkoumané vlastnosti.

Použijeme-li místo masivního nábytku lepené materiály a dřevotřísky, můžeme vážně ohrozit zdraví nás i našich dětí. Tak tedy objevme již dávno objevené, ale vědeckými výzkumy záměrně  nepotvrzené.

image